UBND XÃ TRÀ XINH

Mã số thuế: 4300737585 Địa chỉ: trà xinh, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 04/06/2014 Ngày hoạt động: 04/06/2014...