Doanh Nghiệp Tư Nhân Phong Quyền

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phong Quyền có địa chỉ tại Thôn Làng Trui – Xã Ba Tiêu – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300767325 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và...

Trường Tiểu học xã Ba Lế

Trường Tiểu học xã Ba Lế có địa chỉ tại Thôn Đồng Lâu – Xã Ba Lế – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300775809 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tài chính khác...

Công Ty TNHH Sáu Lài

Công Ty TNHH Sáu Lài có địa chỉ tại Thôn Giá Vực – Xã Ba Vì – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300777309 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ uống Mã số...

Trường Tiểu học Ba Vinh

Trường Tiểu học Ba Vinh có địa chỉ tại Thôn 5 Nước Nẻ – Xã Ba Vinh – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300778207 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tài chính khác...

Phòng Dân tộc huyện Ba Tơ

Phòng Dân tộc huyện Ba Tơ có địa chỉ tại 268 Phạm Văn Đồng – Thị trấn Ba Tơ – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300782059 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tài...

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Phú Sơn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Phú Sơn có địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Ba Động – Xã Ba Động – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300740080-001 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Sản...

CôNG TY Cổ PHầN QUảNG NGãI XANH

GREEN QUANG NGAI CôNG TY Cổ PHầN QUảNG NGãI XANH – GREEN QUANG NGAI có địa chỉ tại 254-Phạm Văn Đồng – Thị trấn Ba Tơ – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300783849 Đăng ký & quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi Ngành nghề...

Công Ty TNHH Lâm Sản Trường Lũy

Longwall Công Ty TNHH Lâm Sản Trường Lũy – Longwall có địa chỉ tại Thôn Nước Lang – Xã Ba Dinh – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300787709 Đăng ký & quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất...