Trường Mầm Non Ba Thành

Trường Mầm Non Ba Thành có địa chỉ tại Ba Thành – Xã Ba Thành – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300716634 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác...

Trường Mầm Non Ba Tô

Trường Mầm Non Ba Tô có địa chỉ tại Trà Nô – Xã Ba Tô – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300716715 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác...

Trường Tiểu Học ba Ngạc

Trường Tiểu Học ba Ngạc có địa chỉ tại Ba Ngạc – Xã Ba Ngạc – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300716923 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sp Hồng Thái

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sp Hồng Thái có địa chỉ tại Số: 59 – Phạm Văn Đồng – Thị trấn Ba Tơ – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300717003 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính:...

Trường Tiểu học Xã Ba Khâm

Trường Tiểu học Xã Ba Khâm có địa chỉ tại Thôn Vẩy ốc – Xã Ba Khâm – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300717130 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài...

Trường Tiểu học Ba Cung

Trường Tiểu học Ba Cung có địa chỉ tại Thôn V – Xã Ba Cung – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300717275 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thành Nam

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thành Nam có địa chỉ tại Thôn Nam Lân – Xã Ba Động – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300717525 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn kim...

Trường Tiểu Học Ba Trang

Trường Tiểu Học Ba Trang có địa chỉ tại Thôn Con Riêng – Xã Ba Trang – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300717980 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính...

TRườNG TIểU HọC Xã BA VINH

TRườNG TIểU HọC Xã BA VINH có địa chỉ tại Thôn 5- Nước Nẻ – Xã Ba Vinh – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300718141 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ...

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở BA XA

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở BA XA có địa chỉ tại Thôn Mang Krá – Xã Ba Xa – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300718247 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ...

BAN QUảN Lý CHợ THị TRấN BA Tơ

BAN QUảN Lý CHợ THị TRấN BA Tơ có địa chỉ tại Thị Trấn Ba Tơ – Thị trấn Ba Tơ – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300719787 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt...

Công Ty TNHH Xây Lắp Huy Chương

CôNG TY TNHH XL HUY CHươNG Công Ty TNHH Xây Lắp Huy Chương – CôNG TY TNHH XL HUY CHươNG có địa chỉ tại 80-đường 3/2 – Thị trấn Ba Tơ – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300725759 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục...

Trường Trung Học Cơ Sở Ba Lế

Trường Trung Học Cơ Sở Ba Lế có địa chỉ tại Thôn Bãi Lế – Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300734150 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ...